వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/సెప్టెంబరు 29, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఏప్రిల్ ఫూల్స్ డే... మిగిలిన సంవత్సరమంతా మనం ఎలా ప్రవర్తిస్తామో తెలియజేసే రోజు. -- మార్క్ ట్వెయిన్