వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/సెప్టెంబరు 3, 2011

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

కంచుమ్రోగినట్లు కనకంబుమ్రోగునా -- వేమన