వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/సెప్టెంబరు 8, 2011

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

పెళ్ళిళ్ళలో చూపించే ఒక్క జాతకమూ నిజం కాదు -- గురజాడ అప్పారావు