సోమర్సెట్ మామ్

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

సోమర్సెట్ మామ్‌ వ్యాఖ్యలు[మార్చు]

  • కళ విలువ అందం కాదు సరియైన స్పందన.
  • కృతజ్ఞత అనేది మానవజాతికి అంత సులభంగా వచ్చే గుణం కాదు.