ఈ రోజు వ్యాఖ్యలు ఏప్రిల్ 2013

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఏప్రిల్ 2013 మాసములో మొదటి పేజీలో ప్రదర్సించబడిన ఈ రోజు వ్యాఖ్యలు:

  • ఏప్రిల్ 4, 2013:Red Arrow.PNGవిలువైన ఆలోచనలు ఉన్న వారు జీవితంలో ఎన్నటికీ ఒంటరి వారు కారు -- రూసో
  • ఏప్రిల్ 5, 2013:Red Arrow.PNGసముద్రం ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడు నౌకకు ఎవరైనా నాయకత్వం వహించగలరు, కెప్టెన్సీ కూడా అంతే -- నవజ్యోత్ సింగ్ సిద్ధూ
  • ఏప్రిల్ 11, 2013:Red Arrow.PNGనువ్వు భయపడే దానిపై అవగాహన పెంచుకుంటే నీ భయం పోతుంది. -- మేరీ క్యూరీఇవి కూడా చూడండి[మార్చు]