కళలు

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

64 కళలు[మార్చు]

మూస:Div col

 1. అగ్ని స్తంభం
 2. కావ్యం
 3. దృష్టి చనం
 4. లిపికర్మం
 5. అదృశ్యకరణం
 6. కృషి
 7. దేశభాషలిపి
 8. లోహక్రియ
 9. అలంకారం
 10. ఖడ్గ స్తంభం
 11. ధాతువాదం
 12. వయ స్తంభం
 13. అవధానం
 14. ఖనివాదం
 15. నాటకం
 16. వశ్యం
 17. అశ్వక్రియ
 18. గంధవాదం
 19. పరకాయప్రవేశం
 20. వాక్ స్తంభం
 21. అసవకర్మం
 22. గాయకత్వం
 23. ప్రాణిదూతృత కౌశలం
 24. వాక్సిద్ది
 25. అంజనం
 26. చర్మక్రియ
 27. పాదుకాసిద్ధి
 28. వాచకం
 29. అంబరక్రియ
 30. చిత్రక్రియ
 31. పాశు పాలనం
 32. వాణిజ్యం
 33. ఆకర్షణం
 34. చిత్రలేఖనం
 35. మణి మంత్రేషధాదిక సిద్ధి
 36. విద్వేషం
 37. ఆగమము
 38. చోరకర్మం
 39. మల్ల శాస్త్రం
 40. వేణుక్రియ
 41. ఇతిహాసము
 42. జలవాదం
 43. మారణం
 44. శాకునం
 45. ఉచ్చాటనం
 46. జలస్తంభం
 47. మృత్ర్కియ
 48. సర్వ వంచనం
 49. ఐంద్రిజీవితం
 50. దహదం
 51. మోహనం
 52. సర్వశాస్త్రం
 53. కవిత్వం
 54. దారుక్రియ
 55. రత్నశాస్త్రం
 56. సంగీతం
 57. కామశాస్త్రం
 58. దురోదరం జ్ఞానం
 59. రథాశ్యాగజ కౌశలం
 60. సాముద్రికం
 61. కాలవంచనం
 62. దూతీకరణం
 63. రసవాదం
 64. సూదకర్మం

మూస:Div end

 • కామసూత్రాలలో వాత్సాయనుడు -
  • 64 కళలలో ఒకటీ అరా అభ్యసించిన స్త్రీలెవరయినా, భర్త నుండి విడిపోయి శోకసముద్రంలో మునిగిపోయిననూ, విదేశాలలోనైననూ వీటితో జీవనోపాధిని సంపాదించుకొనవచ్చును. సాధన చేయటం, పట్టు సాధించటం వంటి వాటిని అటుంచితే, వీటిలో ప్రాథమిక జ్ఞానమున్ననూ చాలును, అది ఆ స్త్రీకి మరింత ఆకర్షణ తెచ్చిపెడుతుంది.
  • 64 కళలలో వేటి మీద పట్టు ఉన్ననూ వాక్చాతుర్యత గల, పరాక్రమ శీలుడైన పురుషుడు, యుద్ధ విన్యాసాలలో పరిమిత సమయమును మాత్రమే గడిపిననూ, స్త్రీల హృదయాలని దోచేయగలడు
"https://te.wikiquote.org/w/index.php?title=కళలు&oldid=13536" నుండి వెలికితీశారు