అధిక సంచికలు గల వ్యాసాలు

Jump to navigation Jump to search

కింది సమాచారం ముందే సేకరించి పెట్టుకున్నది. దీన్ని 20:05, 7 డిసెంబరు 2021న చివరిసారిగా తాజాకరించారు. ఈ కాషెలో గరిష్టంగా 5,000 ఫలితాలు ఉన్నాయి.

 1. 1 నుండి #50 వరకు ఉన్న ఫలితాల శ్రేణి నుండి 50 ఫలితాల వరకు కింద చూపించాం.

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

 1. వర్తమాన వ్యాఖ్యలు‏‎ (282 కూర్పులు)
 2. మొదటి పేజీ‏‎ (85 కూర్పులు)
 3. సర్వదర్శన సంగ్రహం‏‎ (78 కూర్పులు)
 4. స్వామీ వివేకానంద‏‎ (67 కూర్పులు)
 5. అనుభవము‏‎ (56 కూర్పులు)
 6. త్రివిక్రం శ్రీనివాస్‏‎ (55 కూర్పులు)
 7. మహాత్మా గాంధీ‏‎ (55 కూర్పులు)
 8. వర్తమాన వ్యాఖ్యలు-2‏‎ (52 కూర్పులు)
 9. వర్తమాన వ్యాఖ్యలు-1‏‎ (49 కూర్పులు)
 10. కుక్క‏‎ (48 కూర్పులు)
 11. యండమూరి వీరేంద్రనాథ్‏‎ (46 కూర్పులు)
 12. పెళ్ళి‏‎ (41 కూర్పులు)
 13. అత్యాశ - ఆశ‏‎ (40 కూర్పులు)
 14. అమ్మ‏‎ (40 కూర్పులు)
 15. అబ్రహం లింకన్‏‎ (39 కూర్పులు)
 16. శ్రీశ్రీ‏‎ (36 కూర్పులు)
 17. ఈ రోజు వ్యాఖ్యలు జూలై 2012‏‎ (36 కూర్పులు)
 18. వేమన‏‎ (35 కూర్పులు)
 19. అరిస్టాటిల్‏‎ (34 కూర్పులు)
 20. ఈ రోజు వ్యాఖ్యలు సెప్టెంబరు 2012‏‎ (34 కూర్పులు)
 21. ఈ రోజు వ్యాఖ్యలు ఆగష్టు 2012‏‎ (33 కూర్పులు)
 22. ఈ రోజు వ్యాఖ్యలు ఏప్రిల్ 2012‏‎ (33 కూర్పులు)
 23. ఈ రోజు వ్యాఖ్యలు ఫిబ్రవరి 2012‏‎ (33 కూర్పులు)
 24. ఈ రోజు వ్యాఖ్యలు జూన్ 2011‏‎ (33 కూర్పులు)
 25. ఈ రోజు వ్యాఖ్యలు మార్చి 2012‏‎ (32 కూర్పులు)
 26. విద్య‏‎ (32 కూర్పులు)
 27. ఈ రోజు వ్యాఖ్యలు అక్టోబరు 2012‏‎ (32 కూర్పులు)
 28. ఈ రోజు వ్యాఖ్యలు ఆగష్టు 2011‏‎ (31 కూర్పులు)
 29. తెలంగాణ‏‎ (31 కూర్పులు)
 30. ఈ రోజు వ్యాఖ్యలు మే 2011‏‎ (31 కూర్పులు)
 31. ఈ రోజు వ్యాఖ్యలు జూలై 2011‏‎ (31 కూర్పులు)
 32. ఈ రోజు వ్యాఖ్యలు జనవరి 2012‏‎ (31 కూర్పులు)
 33. ప్రేమ‏‎ (30 కూర్పులు)
 34. ఈ రోజు వ్యాఖ్యలు సెప్టెంబరు 2011‏‎ (30 కూర్పులు)
 35. జీవితం‏‎ (29 కూర్పులు)
 36. ఈ రోజు వ్యాఖ్యలు నవంబరు 2012‏‎ (29 కూర్పులు)
 37. జిడ్డు కృష్ణమూర్తి‏‎ (28 కూర్పులు)
 38. విలియం షేక్స్‌పియర్‏‎ (28 కూర్పులు)
 39. ఈ రోజు వ్యాఖ్యలు అక్టోబరు 2011‏‎ (27 కూర్పులు)
 40. కన్యాశుల్కం‏‎ (27 కూర్పులు)
 41. జ్ఞానము‏‎ (27 కూర్పులు)
 42. జవహార్ లాల్ నెహ్రూ‏‎ (27 కూర్పులు)
 43. గురజాడ అప్పారావు‏‎ (27 కూర్పులు)
 44. వాత్స్యాయనుడు‏‎ (27 కూర్పులు)
 45. రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్‏‎ (26 కూర్పులు)
 46. ఈ రోజు వ్యాఖ్యలు డిసెంబరు 2012‏‎ (26 కూర్పులు)
 47. ఈ రోజు వ్యాఖ్యలు ఏప్రిల్ 2010‏‎ (25 కూర్పులు)
 48. ఈ రోజు వ్యాఖ్యలు జూన్ 2012‏‎ (25 కూర్పులు)
 49. అదృష్టము‏‎ (25 కూర్పులు)
 50. మావో జెడాంగ్‏‎ (25 కూర్పులు)

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.