సామెతలు - అ

వికీవ్యాఖ్య నుండి
సామెతలు
అం అః
క్ష

"అ" అక్షరంతో మొదలయ్యే సామెతలు ఇక్కడ ఇవ్వబడ్డాయి

 • అంగట్లో అన్నీ ఉన్నా అల్లుడి నోట్లో శని
 • అంగడి వీధిలో అబ్బా! అంటే, ఎవడికి పుట్టేవురా కొడుకా? అన్నట్లు
 • అంగడినుంచి తెచ్చే ముందర పెట్టుక ఏడ్చే
 • అంగడీ అమ్మి గొంగళి కొన్నట్లు.
 • అంగిట బెల్లం కడుపులో విషం.
 • అంచు డాబే కాని, పంచె డాబు లేదు
 • అంటుకోను ఆముదం లేదుకాని,మీసాలకు సంపెంగ నూనె.
 • అంత ఉరుము ఉరుమి ఇంతేనా కురిసింది అన్నట్లు
 • అంత పెద్ద పుస్తకం చంకలోవుంటే, పంచాంగం చెప్పలేవా అన్నట్లు.
 • అంతంత కోడికి అర్థశేరు మసాలా.
 • అంతనాడు లేదు, ఇంతనాడు లేదు, సంతనాడు కట్టింది ముంతాత కొప్పు
 • అంతా మనమంచికే.
 • అంత్య నిష్ఠూరం కన్నా, ఆది నిష్ఠూరం మేలు.
 • అందం కోసం పెట్టిన సొమ్ము ఆపదలో అక్కరకు వచ్చిందన్నట్లు
 • అందని ద్రాక్ష పుల్లన
 • అందని మామిడిపండ్లకు అర్రులు చాచినట్లు
 • అందరి కాళ్ళకు మొక్కినా అత్తారింటికి పోక తప్పదు.
 • అందరికీ నేను లోకువ, నాకు నంబిసింగరాయ లోకువ.
 • అందరికీ శకునం చెప్పే బల్లి తాను పోయి కుడితిలో పడ్డట్టు
 • అందరూ అందలం ఎక్కితే మోసేవాళ్ళెవరు?
 • అందరూ శ్రీవైష్ణవులే- బుట్టెడు రొయ్యలు మాయ మయాయి.
 • అందరూ శ్రీ వైష్ణవులే బుట్టలో చేపలన్నీ మాయం
 • అందితే తల, అందకపోతే కాళ్లు
 • అంధుడికి అద్దం చూపించినట్లు
 • అంబలి తాగేవాడికి మీసాలొత్తేవాడొకడు
 • అక్క మనదైతే బావ మనవాడా?
 • అక్కర ఉన్నంతవరకు ఆదినారాయణ, అక్కర తీరేక గూదనారాయణ.
 • అగడ్తలో పడ్డ పిల్లికి అదే వైకుంఠం
 • అగ్నికి వాయువు తోడైనట్లు
 • అచ్చి పెళ్ళి బుచ్చి చావుకు వచ్చిందట.
 • అచ్చొచ్చిన భూమి అడుగే చాలు.
 • అడకత్తెరలో పోకచెక్క
 • అడగందే అమ్మ అయినా పెట్టదు
 • అడగందే అమ్మైనా (అన్నం) పెట్టదు
 • అడిగేవాడికి చేప్పేవాడు లోకువ
 • అడుక్కునేవాడికి అరవైఆరు కూరలు
 • అడుక్కునేవాడిదగ్గర గీక్కునేవాడు
 • అడుసు త్రొక్కనేల, కాలు కడుగనేల.
 • అడ్డాల నాడు బిడ్డలు కానీ గడ్డాల నాడు కాదు
 • అతడికంటె ఘనుడు అచంట మల్లన్న
 • అతి వినయం ధూర్త లక్షణం
 • అత్త చేసే పనులకు ఆరళ్ళే లేవట.
 • అత్త సొమ్ము అల్లుడు దానం
 • అత్తచచ్చిన ఆరు మాసాలకు కోడలు ఏడ్చిందట
 • అత్తమీద కోపం దుత్తమీద తీర్చుకున్నట్లు.
 • అత్తరు పన్నీరు గురుగురులు దాని దగ్గరకు పోతే లబలబలు
 • అత్తలేని కోడలు ఉత్తమురాలు, కోడలు లేని అత్త గుణవంతురాలు
 • అత్తసొమ్ము అల్లుడు దానం చేసినట్లు
 • అదిగో తెల్లకాకి అంటే ఇదిగో పిల్ల కాకి అన్నట్లు
 • అదిగో పులి అంటే ఇదిగో తోక అన్నట్టు
 • అధముడికి ఆలి అయ్యే దాని కంటే బలవంతుడికి బానిస కావడం మేలు.
 • అనగా అనగా రాగం తినగా తినగా రోగం
 • అనుమానం పెనుభూతం
 • అనువుగాని చోట అధికులమనరాదు.
 • అన్నం చొరవే కాని అక్షరం చొరవ లేదు
 • అన్నం పెట్టిన వాడింటికి కన్నం వేసినట్లు
 • అన్నం పెట్టేవాడు దగ్గరుండాలి దణ్ణం పెట్టేవాడు దూరంగా ఉన్నా పర్వాలేదు
 • అన్నవస్త్రాల కోసం పోతే ఉన్న వస్త్రాలు ఊడిపోయాయట
 • అన్నవారు బాగున్నారు, పడినవారు బాగున్నారు మధ్యనున్న వారే నలిగిపోయారన్నట్లు
 • అన్నిదానాలలోకి నిదానమే గొప్పదన్నాట్ట!!
 • అన్నీ ఉన్న ఆకు అణగి మణగి ఉంటుంది. ఏమీ లేని ఆకు ఎగిరెగిరి పడుతుంది
 • అప్పిచ్చువాడు బాగు కోరతాడు, తీసుకున్నవాడు చెడు కోరతాడు.
 • అప్పిచ్చువాడు వైద్యుడు
 • అప్పు నిప్పులాంటిది...
 • అప్పుచేసి పప్పు కూడు
 • అప్పులున్నాడితోను చెప్పులున్నాడితోను నడవొద్దు
 • అబద్దం ఆడినా గోడ కట్టినట్లుండాలి
 • అబద్ధము ఆడితే అతికినట్లుండాలి
 • అభ్యాసము కూసు విద్య
 • అమ్మ గృహ ప్రవేశం, అయ్య అగ్ని ప్రవేశం.
 • అమ్మ పుట్టిల్లు మేనమామకు తెలియదా?
 • అమ్మ పెట్టా పెట్టదు,అడుక్కు తినా తిన నివ్వదు
 • అమ్మకి కూడు పెట్టనివాడు, పెద్దమ్మకి కోక పెడతానన్నాడు
 • అమ్మబోతే అడవి, కొనబోతే కొరివి.
 • అయితే అంగలూరు కాకపోతే సింగలూరు
 • అయిదుగురు పట్టంగ ముఫ్పై ఇద్దరు రుబ్బంగ ఒకడు తొయ్యంగ గుండువెళ్ళి గుండావతిలో పడింది
 • అయిదోతనం లేని అందం అడుక్కుతిననా?
 • అయిన వారికి ఆకుల్లో, కాని వారికి కంచాల్లో పెట్టినట్లు
 • అయ్యవారిని చేయబోతే కోతి అయినట్లు
 • అయ్యవారు ఏం చేస్తున్నారంటే చేసిన తప్పులు దిద్దుకుంటున్నారన్నట్టు
 • అరచేతిలో వెన్నపెట్టుకొని నెయ్యికోసం వూరంతా తిరిగినట్లు...
 • అరటిపండు ఒలిచి చేతిలోపెట్టినట్లు.
 • అరిచే కుక్క కరవదు
 • అర్దరాత్రి మద్దెల దరువు
 • అలకాపురికి రాజైతే మాత్రం అమితంగా ఖర్చు చేస్తాడా...
 • అలిగే బిడ్డతో చెలిగే గొడ్డుతో వేగడం కష్టం
 • అల్పుడికి ఐశ్వర్యం వస్తే అర్థరాత్రిపూట గొడుగుపట్టమన్నాడట.
 • అల్లం అంటే నాకు తెలీదా బెల్లంలా పుల్లగా ఉంటదన్నాడట
 • అల్లుడికి వండిన అన్నం కొడుక్కి పెట్టిందట.
 • అవివేకితో స్నేహం కన్నా వివేకితో విరోధం మిన్న.
 • అవ్వ వడికిన నూలు తాత మొలతాడుకే సరిపోలేదట.
 • అసలు లేవురా మగడా అంటే పెసరపప్పు వండవే పెళ్ళామా అన్నాడట
 • అసలే కోతి, ఆపై కల్లు తాగినట్టు
 • అసలే లేదంటే పెసరపప్పు వండవే పెళ్ళామా అన్నాడట
 • ఆకలి ఆకలి అత్తగారు అంటే రోకలి మింగమన్నదట
 • ఆకాశానికి నిచ్చెన వెయ్యడం
 • ఆకాశం మీదికి ఉమ్మేస్తే అది మన ముఖం మీదె పడుతుంది
 • ఆకు ఇస్తే అన్నం పెట్టినంత పుణ్యం
 • అంతా ఆ తాను ముక్కే
 • అన్నీ ఒక్కటే అని అర్థం.
 • ఆ మొద్దు లోదే ఈ పేడు
 • ఆకలని రెండు చేతులతో తింటామా అన్నట్లు
 • ఆకలి ఆకాశమంత... గొంతు సూది బెజ్జమంత
 • ఆకలి రుచెరగదు, నిద్ర సుఖమెరుగదు
 • ఆకలివేస్తే రోకలి మింగమన్నాడంట
 • ఆకారపుష్టి నైవేద్యనష్టి
 • ఆవు చేలో మేస్తే, దూడ దుగాన/గట్టున మేస్తుందా?
 • ఆవు పాతిక బందె ముప్పాతిక
 • ఆవుకు, దూడకు లేని బాధ గుంజకెందుకో
 • ఆవులింతకు అన్నలు ఉన్నారు కాని, తుమ్ముకు తమ్ముడు లేడు
 • ఆవులిస్తే ప్రేగులు లెక్క పెట్టే రకం
 • ఆశ సిగ్గెరుగదు.... ఆకలి రుచి ఎరుగదు
 • ఆవులిస్తే ప్రేవులు లెక్కపెట్టే రకం
 • ఆశగలమ్మ దోషమెరుగదు... పూటకూళ్లమ్మ పుణ్యమెరుగదు
 • ఆస్తి మూరెడు... ఆశ బారెడు
 • అందరు అందలం ఎక్కితే .... మోసేవాడెవరు?
"https://te.wikiquote.org/w/index.php?title=సామెతలు_-_అ&oldid=16978" నుండి వెలికితీశారు