సామెతలు - ఎ

వికీవ్యాఖ్య నుండి
సామెతలు
అం అః
క్ష

"ఎ" అక్షరంతో మొదలయ్యే సామెతలు ఇక్కడ ఇవ్వబడ్డాయి

 • ఎంకి పెళ్ళి సుబ్బి చావుకొచ్చిందట
 • ఎంగిలిచేత్తో కాకిని తోలని వాడు
 • ఎక్కడైనా బావేగానీ వంగతోటకాడ కాదు
 • ఎక్కరానిచెట్టు మీద కొక్కిరాయి గుడ్డు పెట్టింది
 • ఎడ్డె తిక్కలామె తిరణాల పోతే, ఎక్కా దిగా సరిపోయింది
 • ఎడ్డెమంటే తెడ్డెం అన్నట్లు
 • ఎత్తిపోయే కాపురానికి ఏ కాలు పెడితేనేమి?
 • ఎద్దు ఈనిందని ఒకడంటే, దూడను గాట కట్టెయ్యమని మరోడన్నాడంట
 • ఎద్దు కేమి తెలుసు అటుకుల రుచి?
 • ఎద్దు పుండు కాకికి ముద్దు
 • ఎద్దుగా ఏడాది బతికే కంటే ఆబోతుగా ఆరునెలలు బతికినా చాలు
 • ఎలుక తోక తెచ్చి ఎన్నినాళ్ళు ఉతికినా నలుపు నలుపే కానీ తెలుపు కాదు
 • ఎలుకలున్నాయని ఇల్లు తగలబెట్టినట్లు
 • ఎవడి నెత్తి మీద వాడే చెయ్యి పెట్టుకున్నట్లు
w:
w:
తెలుగు వికీపీడియాలో ఈ పేరుతో వ్యాసం కలదు.
"https://te.wikiquote.org/w/index.php?title=సామెతలు_-_ఎ&oldid=9525" నుండి వెలికితీశారు