Jump to content

సామెతలు - త

వికీవ్యాఖ్య నుండి
సామెతలు
అం అః
క్ష

"త" అక్షరంతో మొదలయ్యే సామెతలు ఇక్కడ ఇవ్వబడ్డాయి


 • తగువెలా వస్తుంది జంగందేవరా అంటే బిచ్చం పెట్టవే బొచ్చుముండ అన్నాడుట
 • తండ్రికి తిండి లేక తవుడు తింటుంటే కొడుకొచ్చి కోవాబిళ్ళ కావాలన్నాడట
 • తంతే బూరెల బుట్టలో పడ్డట్టు
 • తనది కాకపోతే కాశీదాకా దేకచ్చు
 • తమలపాకుతో నీవొకటిస్తే తలుపు చెక్కతో నేనొకటిస్తా
 • తమ్ముడు తమ్ముడే పేకాట పేకాటే
 • తల లేదు కానీ చేతులున్నాయి... కాళ్లు లేవు కానీ కాయం ఉంది?
 • తల ప్రాణం తోకకి వచ్చినట్లు
 • తలనుంచి పొగలు చిమ్ముచుండు భూతము కాదు, కనులెర్రగనుండు రాకాసి కాదు, పాకిపోవుచుండు పాముకాదు
 • తల్లి కడుపు చూస్తుంది, పెళ్ళాం జేబు చూస్తుంది
 • తా వలచినది రంభ, తా మునిగింది గంగ
 • తా(ను) పట్టిన కుందేటికి మూడే కాళ్లు
 • తానొకటి తలిస్తే దైవమొకటి తలిచాడట
 • తాంబూలాలిచ్చేశాను, ఇక తన్నుకు చావండి
 • తాజెడ్డ కోతి వనమెల్లా చెరిచింది
 • తాటాకు చప్పుళ్ళకు కుందేళ్ళు బెదరవు
 • తాడిచెట్టెందుకెక్కావంటే, దూడ గడ్డికోసమన్నాడంట
 • తాడిచెట్టు కింద మజ్జిగ తాగినా కల్లు అంటారు
 • తాడిని తన్నే వాడుంటే వాడి తలను తన్నే వాడుంటాడు
 • తాతకు దగ్గులు నేర్పినట్టు
 • తాదూర సందు లేదు, మెడకో డోలు
 • తానా అంటే తందానా అన్నట్లు
 • తామరాకు మీద నీటిబొట్టులా
 • తాను దూర సందు లేదు తలకో కిరీటమట
 • తిని కూర్ఛుంటే కొండలైనా కరుగుతాయి
 • తింటే గారెలే తినాలి,వింటే భారతమే వినాలి
 • తిండికి తిమ్మరాజు, పనికి పోతరాజు
 • తిక్కల వాళ్లు తిరుణాళ్లకెళ్తే ఎక్కనూ దిగనూ సరిపోయిందట
 • తిట్టను పోరా గాడిదా అన్నట్టు
 • తిట్టే నోరు, తిరిగే కాలు , చేసే చెయ్యి ఊరకుండవు
 • తిన మరిగిన కోడి దిబ్బ ఎక్కి కూసిందట
 • తినగ తినగ వేము తియ్యగనుండు
 • తినబోతూ రుచులు అడిగినట్లు
 • తిన్నింటి వాసాలు లెక్కేయటం
 • తిమింగలాలకు ఏ చేప అయితే ఏమిటి?
 • తీగ లాగితే డొంకంతా కదిలినట్లు
 • తుంటి మీద కొడితే పళ్ళు రాలాయి
 • తూట్లు పూడ్చి... తూములు తెరిచినట్లు...
 • తెలిసే వరకూ బ్రహ్మవిద్య తెలిశాక కూసువిద్య
 • తేలు కుట్టిన దొంగలా
 • తొండ ముదిరి ఊసరవెల్లి అయినట్టు
 • తోక తెగిన కోతిలా
 • తోక ముడుచుట
 • తోచీ తోయనమ్మ తోటికోడలు పుట్టింటికి వెళ్ళినట్టు
"https://te.wikiquote.org/w/index.php?title=సామెతలు_-_త&oldid=6762" నుండి వెలికితీశారు