సామెతలు - చ

వికీవ్యాఖ్య నుండి
సామెతలు
అం అః
క్ష

"చ" అక్షరంతో మొదలయ్యే సామెతలు ఇక్కడ ఇవ్వబడ్డాయి


 • చంకలో పిల్లిని పెట్టుకుని ఊరంతా వెదికినట్టు
 • చంకలో బిడ్డ నుంచుకుని, ఊరంతా వెతికినట్లు
 • చక్కనమ్మ చిక్కినా అందమే
 • చక్కని చెంబు, చారల చారల చెంబు, ముంచితే మునగని ముత్యాల చెంబు
 • చచ్చిన వాడి పెళ్ళికి వచ్చినంత కట్నం
 • చచ్చినోడి పెళ్ళికి వచ్చిందే కట్నం
 • చదవేస్తే ఉన్న మతి పోయిందట
 • చదవేస్తే ఉన్న మతి పోయినట్లు
 • చదువు రాక ముందు కాకరకాయ... చదువు వచ్చాక కీకరకాయ
 • చదువుకున్నోడికన్నా చాకలోడు మేలు
 • చదువుకోక ముందు కాకరకాయ, చదువుకున్న తరువాత కీకరకాయ
 • చద్దన్నం తిన్నమ్మ మొగుడి ఆకలెరుగదు
 • చనిపోయిన వారి కళ్ళు చారెడు
 • చల్లకొచ్చి ముంత దాచినట్లు
 • చాదస్తపు మొగుడు చెబితే వినడు కొడితే ఏడుస్తాడు
 • చాప క్రింది నీరులా
 • చారలపాపడికి దూదంటి కుచ్చు
 • చావుతప్పి కన్నులొట్ట పోయినట్లు
 • చింత చచ్చినా పులుపు చావనట్టు
 • చిత్తం చెప్పులమీద దృష్టేమో శివుడిమీద
 • చిత్తశుద్ది లేని శివపూజలేల
 • చిన్నపామునైనా పెద్ద కర్రతో కొట్టాలి
 • చూసి రమ్మంటే కాల్చి వచ్చినట్టు
 • చెట్టు మీద పిట్టవాలె పిట్టవాలితే పట్టుకొంటే, పట్టుకొంటే గిచ్చుపెట్టే గిచ్చుపెడితే విడిచిపెడితి
 • చెట్టుపేరు చెప్పుకుని కాయలు అమ్మడం
 • చెడపకురా చెడేవు
 • చెప్పేవాడికి వినేవాడు లోకువ
 • చెప్పేవి శ్రీరంగనీతులు, దూరేవి దొమ్మరి గుడిసెలు
 • చెముడా అంటే మొగుడా అన్నట్టు
 • చెవిటోడి ముందు శంఖం ఊదినట్లు
 • చెవిలో జోరీగ
 • చేతకాక మంగళవారమన్నాడంట
 • చేతకాక మద్దెలమీద పడిఏడ్చాడంట / చేతకాక మద్దెలమీద పడిఏడ్చాడంట|ఆడలేక మద్దెల ఓడన్నాడంట
 • చేతులు కాలాక ఆకులు పట్టుకున్నట్టు
 • చేనుకు గట్టు వూరికి కట్టు ఉండాలి
 • చేసేదేమో శివ పూజలు, దూరేదేమో దొమ్మర గృహాలు
 • చెరువు గట్టుకు వెళ్ళి గట్టుమీద అలిగినట్టు...
 • చెరువు మీద అలిగి....స్నానం చేయనట్లు
 • చుట్టుగుడిసంత సుఖము, బోడిగుండంత భోగమూ లేదన్నారు
 • చక్రం తిప్పాడు
 • చచ్చి చెడి వచ్చాడు
 • చచ్చి సున్నం అయ్యాడు
 • చాప కింద నీరు లాగ
 • చావు కబురు చల్లగా చెప్పాడు
 • చావో రేవో తేల్చు కోవాలి
 • చిక్కు ముళ్లు వేశాడు
 • చిలక పలుకులు చిటికెలో వస్తా
 • చిదంబర రహస్యం:
 • చిలకా గోరింకల్ల వున్నారు:
 • చిలక్కి చెప్పినట్టు చెప్పాను:
 • చదరంగం ఆట అయిపోయిన తరువాత రాజుని, బంటునీ ఒకే పెట్టెలో పడేస్తారు. [బుడతనపల్లి రాజేరు సామెత]
"https://te.wikiquote.org/w/index.php?title=సామెతలు_-_చ&oldid=16698" నుండి వెలికితీశారు