సామెతలు - మ

వికీవ్యాఖ్య నుండి
సామెతలు
అం అః
క్ష

"మ" అక్షరంతో మొదలయ్యే సామెతలు ఇక్కడ ఇవ్వబడ్డాయి


 • మంగలిని చూసి గాడిద కుంటినట్లు
 • మంచోడు, మంచోడు అంటే, చంకనెక్కి కూర్చున్నాడు
 • మంచోడు, మంచోడు అంటే, మంచమెక్కి ఏదో చేసాడంట
 • మంచోళ్ళకు మాటలతోను, మొండోళ్ళకు మొట్టికాయ వేసి చెప్పాలి
 • మంత్రాలకు చింతకాయలు రాలుతాయా?
 • మందెక్కువైతే, మజ్జిగ పల్చనవుతుంది
 • మజ్జిగకి గతిలేనివాడు పెరుగుకి చీటీ రాసేడంట
 • మన బంగారం మంచిదైతే ఊళ్ళో వాళ్ళని అనుకోవడం దేనికి?
 • మనిషి మర్మం, మాను చేవ బైటికి తెలియవు
 • మనిషికో మాట గొడ్డుకో దెబ్బ
 • మబ్బుల్లో నీళ్ళు చూసి ముంత వలక బోసుకున్నట్లు
 • మా తాతలు నేతులు తాగారు, మా మూతులు నాకమన్నాడంట
 • మా తాతలు నేతులు తాగారు, మా మూతులు వాసన చూడమన్నట్లు
 • మా బావ బజారుకెళ్ళి తొడిమెలేని వంకాయ తెచ్చాడు
 • మాటకు మా ఇంటికి... కూటికి మీ ఇంటికి అన్నట్లు
 • మింగ మెతుకు లేదు మీసాలకి సంపెంగ నూనె
 • మింగ లేక మంగళవారం అన్నాడట
 • మింగ మెతుకులేదు కాని, మీసాలకు సంపెంగ నూనె
 • ముంజేతి కంకణానికి అద్దమేల ?
 • మునిగి పోయే వాడికి గడ్డి పూస దొరికినట్లు
 • ముందు నుయ్యి వెనుక గొయ్యి
 • ముందుంది ముసళ్ళ పండుగ
 • ముందొచ్చిన చెవులకంటే, వెనకొచ్చిన కొమ్ములు వాడి
 • ముందొచ్చిన చెవులకన్నా వెనుకొచ్చిన కొమ్ములు వాడి
 • ముడ్డి గిల్లి జోల పాడటమంటే ఇదే
 • ముద్దొచ్చినప్పుడే, చంకనెక్కాలి
 • ముసలితనంలో చింతామణి వేషం వేసినట్లు
 • మూరెడు పొంగటం ఎందుకు బారెడు కుంగటం ఎందుకు?
 • మూలిగే నక్కపై తాటిపండు పడ్డట్టు
 • మొండివాడు రాజు కన్నా బలవంతుడు
 • మొక్కయి వంగనిది, మానయ్యాక వంగునా?
 • మొగుడు కొట్టినందుకు కాదంట, తోటికోడలు నవ్వినందుకంట
 • మొగుడు కొట్టినందుకు కాదు బాధ, తోటి కోడలు నవ్వినందుకు
 • మొగుడు పోయి తానేడుస్తుంటే మిండమొగుడు రమ్మని రాళ్ళేశాడంట
 • మొగుణ్ణి కొట్టి మొగసాల కెక్కిందట
 • మొగుణ్ణి కొట్టి మొగసాల కెక్కినట్టు
 • మొదులు లేదు మొగుడా అంటే పెసర పప్పు లేదే పెళ్ళామా అన్నట్లు
 • మొరటోడికి మల్లెపూలు ఇస్తే మడిచి యాడనో పెట్టుకున్నాడంట
 • మోకాలుకీ బోడి గుండుకు ముడి వేసినట్టు
 • మోసేవాడికి తెలుస్తుంది కావిడి బరువు
 • మౌనం అర్ధాంగీకారం
"https://te.wikiquote.org/w/index.php?title=సామెతలు_-_మ&oldid=9631" నుండి వెలికితీశారు