సామెతలు - వ

వికీవ్యాఖ్య నుండి
సామెతలు
అం అః
క్ష

"వ" అక్షరంతో మొదలయ్యే సామెతలు ఇక్కడ ఇవ్వబడ్డాయి.

 • వయసొస్తే వంకర కాళ్ళు వాడి అవుతాయి
 • వస్తే కొండ పోతే వెంట్రుక
 • విదియ నాడు కాకపోతే తదియ నాడైనా కనపడక తప్పదు
 • వినేవాడు వెధవ అయితె పంది కూడా పురాణం చెపుతుంది
 • వీపు విమానం మోత మోగుతుంది
 • వేపకాయంత వెర్రి
 • వేగం కన్నా ప్ర్రాణం మిన్న
 • వేన్నీళ్ళకి చన్నీళ్ళు తోడు
 • వాడికి సిగ్గు నరమే లేదు
 • వియ్యానికైనా కయ్యానికైనా సమ ఉజ్జీ ఉండాలి
 • విస్తరి చిన్నది వీరమ్మ చెయ్యి పెద్దది
 • వసుదేవుడంతటివాడు గాడిద కాళ్లు పట్టుకున్నట్లు
 • వంకరటింకర పోతుంది పాము కాదు
 • వంపూసొంపుల సేవలు వలపు పాన్పు మీదే అన్నట్లు
 • వచ్చింది కొంత - పఠించింది కొంత
"https://te.wikiquote.org/w/index.php?title=సామెతలు_-_వ&oldid=20255" నుండి వెలికితీశారు