సామెతలు - గ

వికీవ్యాఖ్య నుండి
సామెతలు
అం అః
క్ష

"గ" అక్షరంతో మొదలయ్యే సామెతలు ఇక్కడ ఇవ్వబడ్డాయి

 • గంగిగోవు పాలు గరిటడైన చాలు
 • గంతకు తగ్గ బొంత
 • గతి లేనమ్మకు గంజే పానకము
 • గాజుల బేరం భోజనానికి సరి
 • గాడిద కేమి తెలుసు గంధం చెక్కల వాసన
 • గాడిద సంగీతానికి ఒంటె ఆశ్చర్యపోతే, ఒంటె అందానికి గాడిద మూర్చపోయిందట
 • గారాబం గజ్జెలకేడిస్తే, వీపు గుద్దులకేడ్చిందంట
 • గాలిలో దీపం పెట్టి దేవుడా నీదే భారం అన్నాట్ట
 • గుండ్రంగా ఉంటాను భూమినికాను, నల్లగా ఉంటాను బొగ్గునుకాను, మాట్లాడతాను కాని మనిషిని కాను.
 • గుండ్లు తేలి... బెండ్లు మునిగాయంటున్నాడట
 • గుంపులో గోవిందా
 • గుడ్డి కన్నా మెల్ల నయము కదా
 • గుడ్డు వచ్చి పిల్లను వెక్కిరించినట్టు
 • గుడ్డోడికి కుంటోడి సాయం
 • గుడ్డెద్దు చేలో పడినట్లు
 • గుమ్మడి కాయ దొంగ ఎవరంటే భుజాలు తడుముకున్నట్టు
 • గురివింద గింజ తన నలుపెరగదంట
 • గుర్రం కరుస్తుందని గాడిద వెనకాల దాక్కున్నాడట
 • గుర్రం గుడ్డిదైనా దాణాకు తక్కువ లేదు
 • గుర్రపు పిల్లకు గుగ్గిళ్ళు తినటం నేర్పాలా?
 • గుర్రానికి మేతేస్తే ఆవు పాలిస్తుందా
 • గూటిలో కప్ప పీకితే రాదు
 • గోటితో పోయేదానికి గొడ్డలెందుకు
 • గోడకేసిన సున్నం
 • గోతి కాడ నక్కలా
 • గోరంత ఆలస్యం కొండొంత నష్టం
 • గోరుచుట్టు మీద రోకటిపోటు
w:
w:
తెలుగు వికీపీడియాలో ఈ పేరుతో వ్యాసం కలదు.
"https://te.wikiquote.org/w/index.php?title=సామెతలు_-_గ&oldid=7071" నుండి వెలికితీశారు