సామెతలు - ద

వికీవ్యాఖ్య నుండి
సామెతలు
అం అః
క్ష

"ద" అక్షరంతో మొదలయ్యే సామెతలు ఇక్కడ ఇవ్వబడ్డాయి


 • దంపినమ్మకు బొక్కిందే కూలిట|దంచినమ్మకు బొక్కిందే దక్కుదల
 • దయగల మొగుడు తలుపు దగ్గరకు వేసి కొట్టాడట
 • దరిద్రుడి పెళ్ళికి వడగళ్ళ వాన
 • దాసుని తప్పు దండంతో సరి
 • దిక్కులేనివారికి దేవుడే దిక్కు
 • దిగితేనేగాని లోతు తెలియదు
 • దిన దిన గండం, నూరేళ్ళు ఆయుష్షు
 • దీపం ఉన్నప్పుడే ఇల్లు చక్కదిద్దుకోవాలి
 • దున్నపోతు ఈనిందంటే, దూడని కట్టెయ్యమన్నాడట
 • దున్నపోతు మీద రాళ్ళవాన పడ్డట్టు
 • దున్నపోతు మీద వానకురిసినట్లు
 • దురాశ దుఃఖానికి చేటు
 • దూరపుకొ౦డలు నునుపు
 • దెయ్యాలు వేదాలు వల్లించినట్లు
 • దేవుడు వరం ఇచ్చినా పూజారి వరం ఇవ్వడు
 • దొంగలు పడిన ఆరునెల్లకు కుక్కలు మొరిగినట్లు
 • దొంగోడి చేతికి తాళాలు ఇచ్చినట్లు
 • దానం చేయని చెయ్యి... కాయలు కాయని చెట్టు...
"https://te.wikiquote.org/w/index.php?title=సామెతలు_-_ద&oldid=6763" నుండి వెలికితీశారు