సామెతలు - ప

వికీవ్యాఖ్య నుండి
సామెతలు
అం అః
క్ష

"ప" అక్షరంతో మొదలయ్యే సామెతలు ఇక్కడ ఇవ్వబడ్డాయి

 • పంచపాండవులెందరంటే మంచం కోళ్ళలాగ ముగ్గురు అని రెండు వేళ్ళు చూపినట్లు
 • పండగ నాడు కూడా పాత మొగుడేనా?
 • పండిత పుత్ర పరమ శుంఠ
 • పండితపుత్రుడు... కానీ పండితుడే...
 • పందికేం తెలుసు పన్నీరు వాసన
 • పక్కలో బల్లెం
 • పచ్చకామెర్లోడికి లోకమంతా పచ్చగా కనిపిస్తుంది
 • పని లేని మంగలి పిలిచి తల గొరిగినట్లు
 • పని లేని మంగలి పిల్లి తల గొరిగినట్లు
 • పనిగల మేస్త్రి పందిరి వేస్తె కుక్క తోక తగిలి కూలిపొయింది
 • పప్పు దాటినాక నందైతేనేమి పందైతేనేమి
 • పరుగెత్తి పాలు తాగే కంటే,నిలబడి నీళ్ళు తాగటం మేలు
 • పరువం మీద వున్నపుడు పంది కూదా అందంగా ఉంటుంది
 • పల్లాన పండింది; మెరకన ఎండింది; వాడికుప్ప కాలింది; వాడి అప్పుతీరింది. అయితే ఎవరు వాడు?
 • పళ్లూడగొట్టుకోడానికి ఏ రాయైతేనేమి?
 • పావలా కోడికి ముప్పావలా దిష్టి
 • పాడిందే పాడరా పాచిపళ్ళ దాసుడా!
 • పాడిందేపాడరా, పాచిపళ్ళదాసుడా
 • పాలు, నీళ్ళలా కలిసిపోయారు
 • పిండి కొద్దీ రొట్టె
 • పిచ్చి కుదిరితే కానీ పెళ్ళి కాదు, పెళ్లి అయితే గానీ పిచ్చి కుదరదు
 • పిచ్చి తగ్గింది నీకంటే, తలకు రోకలి చుట్టమన్నాడట
 • పిచ్చి పలురకాలు వెర్రి వేయి రకాలు
 • పిచ్చెమ్మ తెలివి వెర్రెమ్మ మెచ్చుకోవాలి
 • పిచ్చోడి చేతిలో రాయి
 • పిచ్చోడికి పింగే లోకం
 • పిల్లకాకికేం తెలుసు ఉండేలు దెబ్బ
 • పిల్లికి బిచ్చం పెట్టనివాడు
 • పుండుకు పుల్ల మొగుడు
 • పుట్టుకతో వచ్చిన బుద్ది, పుడకలతో గానీ పోదు
 • పుడుతూ పుత్రులు పెరుగుతూ శత్రువులు
 • పుణ్యం కొద్దీ పురుషుడు, దానం కొద్దీ బిడ్డలు
 • పుర్రెకో బుద్ధి జిహ్వకో రుచి
 • పులిని చూసి నక్క వాతలు పెట్టుకున్నట్లు
 • పుల్లయ్య వేమారం(వేమవరం) వెళ్ళొచ్చినట్లు
 • పెదవులతో మాట్లాడుతూ నొసలతో ఎక్కిరించటం
 • పెట్టే వాడు మన వాడైతే ఎక్కడ కూర్ఛున్నా ఫర్వాలేదు
 • పెరుగుట విరుగుట కొరకే
 • పెళ్లికి వెళుతూ పిల్లిని చంకనపెట్టుకున్నట్లు
 • పేకాట పేకాటే తమ్ముడు తమ్ముడే
 • పేనుకి పెత్తనం ఇస్తే తలంతా గొరిగిందంట
 • పైన పటారం, లోన లొటారం
 • పొట్టోడికి పుట్టెడు బుద్దులు
 • పొమ్మనలేక పొగపెట్టినట్లు
 • పొయ్యి దగ్గర పోలీసు
 • పొరుగింటి పుల్లకూర రుచి
 • పోనీలే అని పాతచీర ఇస్తే మూల కెళ్ళి మూరలేసుకుందట
"https://te.wikiquote.org/w/index.php?title=సామెతలు_-_ప&oldid=16808" నుండి వెలికితీశారు