సామెతలు - ర

వికీవ్యాఖ్య నుండి
సామెతలు
అం అః
క్ష

"ర" అక్షరంతో మొదలయ్యే సామెతలు ఇక్కడ ఇవ్వబడ్డాయి

 • రాజు తలచుకొంటే దెబ్బలకు కొదవా?
 • రాజుని చూసిన కంటితో మొగుడిని చూస్తే, మొత్తబుద్ది అవుతుంది
 • రాజుల సొమ్ము రాళ్ళ పాలు
 • రాజ్యాలు పోయినా కిరీటాలు వదల్లేదని
 • రాత రాళ్ళేలమని ఉంటే... రాజ్యాలెలా ఏలుతారు...?
 • రామాయణమంతా విని రాముడికి సీత ఏమౌతుందని అడిగినట్టు
 • రామేశ్వరం వెళ్ళినా శనీశ్వరం వదలనట్టు
 • రెంటికీ చెడిన రేవడి చందాన
 • రెక్కాడితే గానీ డొక్కాడదు
 • రెడ్డొచ్చె మొదలాడు
 • రొట్టె విరిగి నేతిలో పడ్డట్లు
 • రోగి కోరింది అదే, వైద్యుడు ఇచ్చింది అదే
 • రోజులు మంచివని పగటి పూటే దొంగతనానికి బయలుదేరాడట
 • రోట్లో తల పెట్టి రోకటి పోటుకు వెరువ దీరునా?
 • రోలు వెళ్ళి మద్దెలతో మొరపెట్టుకున్నట్టు
 • రౌతు కొద్ది గుర్రం
 • రౌతు మెత్తనయితే గుర్రం మూడు కాళ్ళ మీద పరిగెత్తినట్టు
"https://te.wikiquote.org/w/index.php?title=సామెతలు_-_ర&oldid=7860" నుండి వెలికితీశారు