సామెతలు - ఈ

వికీవ్యాఖ్య నుండి
సామెతలు
అం అః
క్ష

"ఈ" అక్షరంతో మొదలయ్యే సామెతలు ఇక్కడ ఇవ్వబడ్డాయి


  • ఈతకు మించిన లోతూ గోచికి మించిన దారిద్ర్యం లేవు
  • ఈతగింజ ఇచ్చి తాటిగింజ లాగేవాడు
  • ఈనగాచి నక్కల పాలు చేసినట్లు
  • ఈవూరు ఆవూరికెంత దూరమో ఆవూరు ఈ వూరికి అంతే దూరం
  • ఈ జొన్న కూటికా ఈ స్తోత్ర పాఠమన్నట్టు
  • ఈతగింజ ఇచ్చి తాటిగింజ లాగేవాడు
  • ఈనగాచి నక్కల పాలు చేసినట్లు
  • ఈతకు మించిన లోతూ గోచికి మించిన దారిద్ర్యం లేవు
w:
w:
తెలుగు వికీపీడియాలో ఈ పేరుతో వ్యాసం కలదు.
"https://te.wikiquote.org/w/index.php?title=సామెతలు_-_ఈ&oldid=11432" నుండి వెలికితీశారు