సామెతలు - ఇ

వికీవ్యాఖ్య నుండి
సామెతలు
అం అః
క్ష

"ఇ" అక్షరంతో మొదలయ్యే సామెతలు ఇక్కడ ఇవ్వబడ్డాయి.

 • ఇంట గెలిచి రచ్చ గెలవమన్నట్లు
 • ఇంటి దొంగను ఈశ్వరుడు కూడా పట్టలేడు
 • ఇంటి పక్కన కమ్మ, చేను పక్కన తుమ్మ ఉండకూడదట
 • ఇంటికన్నా గుడి పదిలం
 • ఇంటికి ఇత్తడి పురుగుకు పుత్తడి
 • ఇంట్లో ఈగల మోత, వీధిలో పల్లకీల మోత
 • ఇంట్లో పిల్లి, వీధిలో పులి
 • ఇంట్లో రామయ్య, వీధిలో కృష్ణయ్య
 • ఇంత బతుకు బతికి ఇంటెనకాల చచ్చినట్టు
 • ఇద్దరు ముద్దు, ఆపై వద్దు
 • ఇద్దరే సత్పురుషులు, ఒకడు పుట్టనివాడు, ఇంకొకడు గిట్టినవాడు
 • ఇరుపోటీలతోటి ఇల్లు చెడె, పాత నొప్పులతోటి ఒళ్ళు చెడె
 • ఇల్లలకగానే పండగకాదు
 • ఇల్లలుకుతూ పేరు మర్చిపోయినట్లు
 • ఇల్లు ఇచ్చినవాడికి, మజ్జిగ పోసినవాడికి మంచిలేదు
 • ఇల్లు ఇరకాటం, ఆలి మర్కటం
 • ఇల్లు కాలి ఒకడు ఏడుస్తుంటే,వల్ల కాలేదని ఒకడు ఏడ్చాడంట
 • ఇల్లు కాలి ఒకరు ఏడుస్తుంటే ఏదో కావాలని ఎవడో ఏడ్చాడట
 • ఇల్లుకాలి ఒకడేడుస్తుంటే, చుట్టకి నిప్పు అడిగాడంటొకడు
 • ఇల్లే వైకుంఠం కడుపే కైలాసం
 • ఇసుక తక్కెడ, పేడ తక్కెడ
 • ఇచ్చేవాణ్ని చూస్తే చచ్చిన వాడు కూడ లేచి వస్తాడు
 • ఇంటివాణ్ణి లేపి దొంగ చేతికి కట్టె ఇచ్చినట్టు
 • ఇంటికన్నా గుడి పదిలం
 • ఇంటికి ఇత్తడి పొరుగుకు పుత్తడి
 • ఇంటికి గుట్టు రోగానికి రట్టు ఉండాలన్నారు
 • ఇంటిపేరు కస్తూరి.... ఇంట్లో గబ్బిలాల కంపు
 • ఇంటిని చూసి ఇల్లాలిని చూడాలన్నారు
 • ఇంటి చక్కదనం ఇల్లాలిని చూస్తే తెలుస్తుంది
 • ఇంట్లో ఈగల మోత, వీధిలో పల్లకీల మోత
 • ఇంట్లో పిల్లి, వీధిలో పులి
 • ఇంట్లో రామయ్య, వీధిలో కృష్ణయ్య
 • ఇంత బతుకు బతికి ఇంటెనకాల చచ్చినట్టు
 • ఇంత లావున్నావు.... తేలు మంత్రం కూడ రాదా
 • ఇద్దరు ముద్దు, ఆపై వద్దు
 • ఇద్దరే సత్పురుషులు, ఒకడు పుట్టనివాడు, ఇంకొకడు గిట్టినవాడు
 • ఇరుపోటీలతోటి ఇల్లు చెడె, పాత నొప్పులతోటి ఒళ్ళు చెడె
 • ఇల్లలకంగానే పండగకాదు
 • ఇల్లలుకుతూ పేరు మర్చిపోయినట్లు
 • ఇల్లు ఇచ్చినవాడికి, మజ్జిగ పోసినవాడికి మంచిలేదు
 • ఇల్లు కాలి ఒకడు ఏడుస్తుంటే,వల్ల కాలేదని ఒకడు ఏడ్చాడంట
 • ఇల్లు కాలి ఒకరు ఏడుస్తుంటే ఏదో కావాలని ఎవడో ఏడ్చాడట
 • ఇల్లుకాలి ఒకడేడుస్తుంటే, చుట్టకి నిప్పు అడిగాడంటొకడు
 • ఇల్లు కాలి ఒకడు ఏడుస్తుంటే,వల్ల కాలేదని ఒకడు ఏడ్చాడంట
 • ఇల్లు ఇరకాటం, ఆలి మర్కటం ఉండాలంటారు
 • ఇల్లే వైకుంఠం కడుపే కైలాసం
 • ఇసుక తక్కెడ, పేడ తక్కెడ
 • ఇల్లలకగానే పండగ కాదు
 • ఇంటి ముందు ములగ చెట్టు వెనుక వేప చెట్టు ఉండరాదు
"https://te.wikiquote.org/w/index.php?title=సామెతలు_-_ఇ&oldid=11431" నుండి వెలికితీశారు