సామెతలు - ఓ

వికీవ్యాఖ్య నుండి
సామెతలు
అం అః
క్ష

"ఓ" అక్షరంతో మొదలయ్యే సామెతలు ఇక్కడ ఇవ్వబడ్డాయి


  • ఓపనివారు కోరని వస్తువులు, ఓర్చనివారు అనని మాటలు ఉండవు
  • ఓర్చినమ్మకు తేట నీరు
  • ఓడ దాటే దాక ఓడమల్లయ్య, ఓడ దాటిన తరువాత బోడ మల్లయ్య
  • ఓడలు బళ్ళు అవుతాయి బళ్ళు ఓడలవుతాయి
"https://te.wikiquote.org/w/index.php?title=సామెతలు_-_ఓ&oldid=6752" నుండి వెలికితీశారు