సామెతలు - క్ష

వికీవ్యాఖ్య నుండి
సామెతలు
అం అః
క్ష

"క్ష" అక్షరంతో మొదలయ్యే సామెతలు ఇక్కడ ఇవ్వబడ్డాయి


  • క్షణం తీరికలేదు దమ్మిడి ఆదాయం లేదు