సామెతలు - శ

వికీవ్యాఖ్య నుండి
సామెతలు
అం అః
క్ష

"శ" అక్షరంతో మొదలయ్యే సామెతలు ఇక్కడ ఇవ్వబడ్డాయి


  • శంఖులో పోస్తేగాని తీర్ధం కాదని
  • శుభం పలకరా పెళ్ళికొడకా అంటే పెళ్ళికూతురు ముండ ఎక్కడ చచ్చింది అన్నాడట
  • శతకోటి దరిద్రాలకు అనంతకోటి ఉపాయాలు
  • శాస్త్రం ప్రకారం చేస్తే కుక్క పిల్లలు పుట్టాయంట
  • శివుని ఆజ్ఞ లేకుండా చీమైనా కుట్టదు
  • శ్వాస ఉండేవరకు ఆశ ఉంటుంది
"https://te.wikiquote.org/w/index.php?title=సామెతలు_-_శ&oldid=6773" నుండి వెలికితీశారు