పాత పేజీలు

Jump to navigation Jump to search

కింది సమాచారం ముందే సేకరించి పెట్టుకున్నది. దీన్ని 18:59, 19 ఏప్రిల్ 2021న చివరిసారిగా తాజాకరించారు. ఈ కాషెలో గరిష్టంగా 5,000 ఫలితాలు ఉన్నాయి.

 1. 1 నుండి #50 వరకు ఉన్న ఫలితాల శ్రేణి నుండి 50 ఫలితాల వరకు కింద చూపించాం.

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

 1. Main Page Old‏‎ (22:38, 11 మార్చి 2006)
 2. ఇతరములు‏‎ (18:03, 12 ఆగస్టు 2007)
 3. భాద్యత‏‎ (11:17, 13 ఆగస్టు 2007)
 4. స్నేహం‏‎ (12:24, 13 ఆగస్టు 2007)
 5. గెలుపు‏‎ (18:44, 14 ఆగస్టు 2007)
 6. ఎంకి పాటలు‏‎ (23:41, 15 ఆగస్టు 2007)
 7. తెలుగు సినిమా‏‎ (05:52, 19 ఆగస్టు 2007)
 8. వాన‏‎ (08:44, 22 ఆగస్టు 2007)
 9. గజకచ్చపాలు‏‎ (14:29, 27 ఆగస్టు 2007)
 10. అంతర్ముఖం‏‎ (17:50, 18 అక్టోబరు 2007)
 11. హిత వ్యాఖ్యలు‏‎ (21:11, 17 ఫిబ్రవరి 2008)
 12. కొడపల్లి కోటీశ్వరమ్మ‏‎ (19:57, 26 ఫిబ్రవరి 2008)
 13. విమల‏‎ (19:58, 26 ఫిబ్రవరి 2008)
 14. ఓల్గా‏‎ (19:59, 26 ఫిబ్రవరి 2008)
 15. జల్సా‏‎ (18:58, 15 మే 2008)
 16. తిక్కన‏‎ (19:36, 3 జనవరి 2009)
 17. ఈ రోజు వ్యాఖ్యలు జనవరి 2009‏‎ (19:01, 26 జనవరి 2009)
 18. జాన్ మేజర్‏‎ (19:34, 29 జనవరి 2009)
 19. ఈ రోజు వ్యాఖ్యలు ఏప్రిల్ 2009‏‎ (20:17, 28 ఏప్రిల్ 2009)
 20. ఈ రోజు వ్యాఖ్యలు ఫిబ్రవరి 2009‏‎ (20:18, 28 ఏప్రిల్ 2009)
 21. ఈ రోజు వ్యాఖ్యలు మార్చి 2009‏‎ (20:20, 28 ఏప్రిల్ 2009)
 22. ఈ రోజు వ్యాఖ్యలు మే 2009‏‎ (17:53, 4 జూన్ 2009)
 23. గాయం‏‎ (15:41, 29 జూన్ 2009)
 24. ఈ రోజు వ్యాఖ్యలు జూన్ 2009‏‎ (21:02, 30 జూన్ 2009)
 25. ఎర్రన‏‎ (22:12, 3 జూలై 2009)
 26. ఈ రోజు వ్యాఖ్యలు జూలై 2009‏‎ (07:46, 31 జూలై 2009)
 27. ఈ రోజు వ్యాఖ్యలు ఆగష్టు 2009‏‎ (19:18, 26 ఆగస్టు 2009)
 28. ఆర్థర్ లూయీస్‏‎ (19:35, 3 సెప్టెంబరు 2009)
 29. సామెతలు - ఓ‏‎ (19:52, 9 సెప్టెంబరు 2009)
 30. సామెతలు - ఘ‏‎ (19:55, 9 సెప్టెంబరు 2009)
 31. సామెతలు - ఛ‏‎ (19:56, 9 సెప్టెంబరు 2009)
 32. సామెతలు - డ‏‎ (10:35, 10 సెప్టెంబరు 2009)
 33. సామెతలు - ఢ‏‎ (10:36, 10 సెప్టెంబరు 2009)
 34. సామెతలు - త‏‎ (10:38, 10 సెప్టెంబరు 2009)
 35. సామెతలు - ద‏‎ (10:40, 10 సెప్టెంబరు 2009)
 36. సామెతలు - ధ‏‎ (10:41, 10 సెప్టెంబరు 2009)
 37. సామెతలు - బ‏‎ (10:45, 10 సెప్టెంబరు 2009)
 38. సామెతలు - భ‏‎ (10:46, 10 సెప్టెంబరు 2009)
 39. సామెతలు - ల‏‎ (10:49, 10 సెప్టెంబరు 2009)
 40. సామెతలు - శ‏‎ (10:50, 10 సెప్టెంబరు 2009)
 41. సామెతలు - స‏‎ (10:51, 10 సెప్టెంబరు 2009)
 42. సామెతలు - హ‏‎ (10:52, 10 సెప్టెంబరు 2009)
 43. సామెతలు - క్ష‏‎ (10:52, 10 సెప్టెంబరు 2009)
 44. సామెతలు - ఒ‏‎ (18:30, 16 సెప్టెంబరు 2009)
 45. ఈ రోజు వ్యాఖ్యలు సెప్టెంబర్ 2009‏‎ (17:44, 1 అక్టోబరు 2009)
 46. లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి‏‎ (18:49, 9 అక్టోబరు 2009)
 47. బాలగంగాధర తిలక్‏‎ (18:28, 16 అక్టోబరు 2009)
 48. సానియా మీర్జా‏‎ (19:14, 19 అక్టోబరు 2009)
 49. జె.బి.సే‏‎ (19:35, 30 అక్టోబరు 2009)
 50. పొట్టి శ్రీరాములు‏‎ (19:38, 30 అక్టోబరు 2009)

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.